ДФС

ІПК № 425/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

від 01 лютого 2018

Прибуткову декларацію за 2017 рік подають не пізніше 1 березня 2018 року

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо граничного строку подання податкової декларації з податку на прибуток за 2017 рік та, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Законом України від 7 грудня 2017 року № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», який набув чинності 1 січня 2018 року, п.49.18 ст.48 Кодексу доповнено новим пп.49.18.6, згідно з яким податкова декларація з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Відповідні зміни внесено до п.49.19 ст.49 Кодексу щодо непоширення на податкову декларацію з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, строку подання податкової декларації, визначеного для базового звітного (податкового) періоду.

Отже,для податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) рік визначено єдиний строк її подання — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від базового звітного (податкового) періоду складання декларації — квартал або рік.

Положення пп.49.18.6 п.49.18 та п.49.19 ст.49 Кодексу застосовуються дляподання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2017 рік, граничним строком подання якої є 1 березня 2018 року.

<…>