ДФС

Лист № 239/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

від 22 січня 2018

Смарт-картки на пальне

Державна фіскальна служба України відповідно до ст.52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) розглянула звернення Товаристващодо необхідності реєстрації Товариства платником акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації пального з використанням талонів і смарт-карток (паливних карток) та необхідності складання та реєстрації при здійсненні зазначених операцій акцизних накладних в системі електронного адміністрування реалізації пальногота повідомляє.

У зверненні Товариство зазначає, що здійснює операції з реалізації пального за допомогою паливних карток, талонів у безготівковій формі згідно з договорами купівлі-продажу. При цьому Товариство зазначає, що не здійснює операцій з фізичного відпуску (відвантаження) пального, а здійснює лише операції з купівлі-продажу паливних карток, талонів на пальне, за якими пальне отримується покупцями через АЗС, які належать іншим суб’єктам господарювання.

<…>

Реалізацією пального для цілей розділу VI Кодексу є будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками (абзац другий пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Кодексу).

У разі якщо Товариство здійснює операції лише з паливними картками та/або талонами на пальне, без реалізації пального в розумінні абзацу другого пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Кодексу, при цьому договори постачання передбачають постачання карток (талонів) як торгівельної послуги на отримання палива, то за такими операціями Товариству не потрібно реєструватись платником акцизного податку з реалізації пального, обов’язку складати та реєструвати акцизні накладні при цьому не виникатиме.

Разом з тим повідомляємо, що пунктом 44.1 ст.44 Кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Отже, у разі якщо за даними первинних документів Товариство здійснює операції з отримання від постачальників та реалізацію покупцям палива з отриманням (наданням) до видаткових накладних на паливо паливних карток та/або талонів на пальне, у цьому випадку Товариство є платником акцизного податку в розумінні пп.212.1.15 п.212.1 ст.212 Кодексу.

Відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155, талон — це спеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому.

З огляду на те, що талони на пальне підтверджують право їх власника на отримання на АЗС нафтопродукту, реалізація талону є за своєю суттю продажем пального.

Об’єкт оподаткування акцизним податком при цьому відповідно до пп.213.1.12 п.213.1 ст.213 Кодексу виникатиме у разі, якщо обсяги реалізованого пального за паливними картками та талонами на пальне перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку (постачальників), за які сплачено акцизний податок.

Щодо необхідності складання Товариством акцизних накладних на обсяги пального, реалізованого покупцям за допомогою паливних карток, талонів на пальне

Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому ст.212 Кодексу (п.231.4 ст.231 Кодексу).

Введена з 1 березня 2016 року акцизна накладна є обов’язковим електронним документом, який складається особами, які визначені платниками акцизного податку при всіх операціях з реалізації пального на внутрішньому ринку, та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

<…>

Отже, у разі якщо Товариство є платником акцизного податку в розумінні пп.212.1.15 п.212.1 ст.212 Кодексу та здійснює операції з реалізації пального за допомогою паливних карток, талонів на пальне, з метою виявлення необлікованих об’ємів пального воно зобов’язане складати акцизні накладні на такі обсяги реалізації, зареєструвавши акцизні накладні в ЄРАН згідно з п.231.1 ст.231 Кодексу.

ТОЧКА ЗОРУ

Думка, викладена ДФС у цьому роз’ясненні, відповідає нормам ПКУ. В основі висновку податківців лежить визначення «реалізація пального» (абзац другий пп.14.1.212 ст.14 Кодексу), і це правильно. Будь-який платник податків, який здійснює операції з пальним, має звіряти їх суть із вказаним визначенням. Тому якщо суб’єкт господарювання здійснює операції лише зі смарт-картками або талонами на пальне (скажімо, продає їх), то безпосередню реалізацію пального він не здійснює, а отже, він не є платником акцизного податку. Та якщо суб’єкт господарювання заправляє автотранспортні засоби за смарт-картками або талонами (вони в цьому випадку виконують роль засобу платежу), то реалізація пального тут очевидна. Тобто такий суб’єкт є платником акцизного податку і зобов’язаний зареєструватися як такий платник.