ДФС

ІПК № 931/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

від 12 березня 2018

ПДФО: путівки з податковими ризиками

<…> Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ, пп.165.1.35 ст.165 якого встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Зазначена норма підпункту надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, якщо їх вартість не перевищує в 2018 році як для свого працівника, так і для члена його сім’ї 37230,0 грн., тобто 18615 грн. на особу, у разі дотримання умов, що визначені в зазначеному підпункті(1).

Водночас якщо вартість такої путівки (розмір знижки) перевищує встановлений пп.165.1.35 ст.165 ПКУ граничний розмір доходу, то податковий агент під час нарахування (виплати) такого доходу зобов’язаний за рахунок платника податку утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із загальної вартості наданої путівки.

Крім того, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт (п.164.5 ст.164 ПКУ).

<…> У податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість наданих згідно з пп.165.1.35 ст.165 ПКУ путівок незалежно від їх розміру та способу оподаткування відображається з ознакою доходу «156».

<…> Стаття 165 ПКУ, зокрема пп.165.1.35 ст.165 ПКУ, не визначає звільнення від оподаткування сум компенсації за путівки, які надаються його роботодавцем — платником податку.

При цьому відповідно до пп.14.1.54 ст.14 ПКУ дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Згідно з п.163.1 ст.163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента, зокрема, є доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Відповідно до пп.164.2.17 ст.164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи, отримані платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ).

Додатковими благами згідно з пп.14.1.47 ст.14 ПКУ, зокрема, є кошти, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ).

<…> Враховуючи викладене, у разі проведення компенсації за придбану працівником путівку суб’єкт господарювання під час нарахування (виплати) такого доходу зобов’язаний утримати за рахунок фізичної особи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір і відобразити суми такого нарахованого (виплаченого) доходу в податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Відомості щодо сум утриманого військового збору відображаються в розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за формою № 1ДФ без зазначення відомостей про фізичну особу — платника податку, якій нараховано доходи, зокрема, у формі додаткового блага.

<…> Підпункт 165.1.35 ст.165 ПКУ передбачає, зокрема, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що розмір знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Отже, виходячи із зазначених умов пп.165.1.35 ст.165 ПКУ, не підлягає оподаткуванню розмір знижки, якщо її сума не перевищує 18615 грн. (у 2018 році).

У разі якщо розмір знижки на путівку, яку роботодавець надає своєму працівнику та/або члену його сім’ї першого ступеня споріднення, перевищує встановлений граничний розмір доходу, то податковий агент під час нарахування (виплати) такого доходу зобов’язаний за рахунок платника податку утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із загальної суми наданої такої знижки.

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді наданої знижки на путівку відповідно до пп.165.1.35 ст.165 ПКУ відображається з ознакою доходу «156». <…>

ТОЧКА ЗОРУ

Чергова ІПК від ДФС підтверджує формально-фіскальну позицію головного податкового відомства щодо питань нарахування ПДФО. Цього разу ДФС роз’яснює, що у разі надання путівки працівнику роботодавець повинен утримати ПДФО та військовий збір з усієї вартості путівки (або наданої знижки), якщо така вартість перевищує встановлений у пп.165.1.35 ПКУ неоподатковуваний розмір (у 2018 році — 18615 грн. на одну особу). При цьому не забути про негрошовий коефіцієнт!

А якщо роботодавець компенсує працівнику вартість путівки, то вся сума компенсації підлягає оподаткуванню як додаткове благо.

Попри те, що це роз’яснення є ІПК, наданою конкретному платнику податків, яка нібито не стосується решти платників, втім роз’яснювальні тенденції ДФС останнім часом стають все більш очевидними і не на користь податкових агентів. Тож з урахуванням того, що незабаром розпочнеться відпускний сезон, роботодавцям варто врахувати висновки ДФС щодо оподаткування вартості путівок, які надають роботодавці.

(1)Див. також  ІПК ДФС від 19.02.2018 р. № 673/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, опубліковану на с.32 цього номера (прим. ред.).