ДФС

ІПК № 1013/ІПК/19-00-13-01-22-1

від 15 березня 2018

ПДФО: коди бюджетної класифікації

<…> 

Відповідно до ч.2 ст.64 Бюджетного кодексу України податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

З огляду на ч.1 ст.8 Бюджетного кодексу України бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію», із змінами та доповненнями, затверджено таку Класифікацію доходів бюджету по податку на доходи фізичних осіб:

11010100 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

11010200 — податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами;

11010400 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата;

11010500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

11010600 — фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року;

11010700 — надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;

11010800 — податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів;

11010900 — податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до пп.164.2.19 ст.164 ПКУ.

Отже, при сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб із сум винагороди за договорами ЦПХ необхідно відображати код бюджетної класифікації 11010400 —податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата. <…>