ДФС

ЗІР

Заповнення розрахунку коригування

Категорія 101.15

Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної у разі виправлення кількісних та/або вартісних показників?

<…>

Згідно із п.21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267 із змінами і доповненнями, у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст.192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, яка передбачає, зокрема, у Розділі Б табличної частини графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» (далі — графа 1).

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна кількостітоварів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому:

у першому рядку:

— у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;

— у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна кількості»;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

— графи 9—10 не заповнюються;

— значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується.

у другому рядку:

— у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11).

— у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна кількості»;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 7 зазначається правильне значення кількості товарів/послуг:

— у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

— графи 9—10 не заповнюються;

— значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 13 зазначається правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна цінитоварів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, який заповнюється аналогічно розрахунку коригування при зміні кількості товарів/послуг, з такими відмінностями:

— в обох рядках у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна ціни»;

— в обох рядках графи 7—8 не заповнюються;

— у першому рядку у графі 9 зі знаком «-» зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

— у другому рядку у графі 9 зазначається правильне значення ціни товарів/послуг;

— в обох рядках у графі 10 зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

Одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, яка відбувається після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної, розглядається як зміна номенклатури товарів/послуг(1).

(1)ДФС у м.Києві оприлюднила на своїй сторінці презентаційні матеріали щодо порядку заповнення РК до ПН у різних ситуаціях (див.:https://www.facebook.com/sfs.kyiv/posts/909390332569743). За даними роз’яснення у ЗІР і презентації Київської ДФС ми підготували узагальнюючу таблицю (с.47). Докладніше про проблеми заповнення і реєстрації РК — у наступних номерах газети (прим. ред.). 

Таблиця. Порядок заповнення розрахунку коригування (згідно з матеріалами ДФС)

Причина коригу-

вання

Реквізити розрахунку коригування (розділ Б)

Графа 1

(номер рядка)

Графа 2 (причина)

Графи 3–6 (номенкла-

тура, код, одиниця виміру)

Графа 7

(зміна кількості)

Графа 8 (ціна)

Графа 9 (зміна ціни)

Графа 10 (кількість)

Графа 11 (код ставки)

Графа 12 (код пільги)

Графа 13 (обсяги постачання

Збільшення або зменшення ціни

ряд.1 —

рядок ПН, що коригується

Зміна ціни

Відповідає графам 2—5 рядка ПН, що коригується

Не заповнюються

ряд.1 —

графа 7 рядка ПН, що коригується,

зі знаком «-»

значення графи 6 рядка ПН, що кори-

гується

відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується

ряд.1 — графа 10 рядка ПН, що кори-гується, зі знаком «-»

ряд.2 — новий черговий рядок

ряд.2 – правильне значення ціни

ряд.2 — правильне значення обсягу постачання

Збільшення або зменшення кількості

ряд.1 —

рядок ПН, що коригується

Зміна кількості

Відповідає графам 2—5 рядка ПН, що коригується

ряд.1 — графа 6 рядка ПН, що коригується,

зі знаком «-»

значення графи 7 рядка ПН, що кори-гується

Не заповнюються

відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується

ряд.1 — графа 10 рядка ПН, що кори-гується, зі знаком «-»

ряд.2 — новий черговий рядок

ряд.2 — правильне значення кількості

ряд.2 — правильне значення обсягу постачання

Одночасна зміна ціни

та кількості або зміна номенкла-

тури

ряд.1 —

рядок ПН, що коригується (неправильна номенклатура)

Зміна номенкла-тури

Відповідає графам 2—5 рядка ПН, що коригується

ряд.1 — графа 6 рядка ПН, що коригується,

зі знаком «-»

ряд.1 — графа 7 рядка ПН, що кори-гується

Не заповнюються

відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується

ряд.1 — графа 10 рядка ПН, що кори-гується,

зі знаком «-»

ряд.2 — новий черговий рядок (правильна номенклатура)

Правильна номенклатура, код, одиниця виміру

ряд.2 — правильне значення кількості

ряд.2 — правильне значення ціни

ряд.2 — правильне значення обсягу постачання

*У презентації ДФС у прикладі заповнення РK у разі одночасної зміни ціни та кількості графи 9 і 10 не заповнено. Мабуть, тут діє така сама логіка, як і в перших двох випадках: спочатку «обнуляється» рядок ПН, що коригується, а потім додається новий рядок з правильними показниками.

І тут уже не важливо, що саме змінилося – ціна чи кількість або ціна і кількість одночасно