Мінсоцполітики

Лист № 568/0/22-17/134

від 28 грудня 2017

Трудовий розпорядок у ФОП

<...>

Відповідно до ст.2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)(1) працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Поняття «фізична особа — підприємець» в сукупності теж охоплюється поняттям «фізична особа», оскільки громадянин, який бажає реалізувати своє конс­титуційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур лише набуває нової ознаки — «підприємець», не втрачаючи при цьому статусу фізичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Статтею 142 КЗпП встановлено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил(2).

Таким чином, відсутність у роботодавця правил внутрішнього трудового розпорядку є порушенням законодавства про працю.

Роботодавці, винні у порушенні законодавства про працю, несуть, зокрема, фінансову (ст.265 КЗпП) та адміністративну відповідальність (ст.41 Кодексу про адміністративні правопорушення України)(3).

Крім цього, вважаємо, що оскільки фізична особа — підприємець у розумінні норм КЗпП виступає роботодавцем, то він має розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку.

При цьому трудовим колективом у даному випадку є особи, які уклали з фізичною особою — підприєм­цем трудовий договір. <...>

Директор Юридичного департаменту О.ТУЛІНА

ТОЧКА ЗОРУ

Свого часу Мінсоцполітики у листі від 04.06.2013 р. № 212/13/133-13 зазначало, що чинним законодавством не передбачено обов’язку роботодавця-фізособи розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку. Проте у наведеному роз’ясненні (як і в листі від 21.06.2017 р. № 312/0/22-17/13) профільне міністерство змінило власну думку. На наш погляд, без наявності таких правил підприємцю-роботодавцю буде складно регламентувати низку кадрових питань, серед яких, зокрема, питання робочого часу та його використання.